Sanacija fasade stambene zgrade Vučetićev prilaz 5

Svrha ovog nadmetanja je odabir najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje predmetnih radova.
Postupak natječaja provest će upravitelj stambene zgrade ..
Ponuditelji su dužni ponudu izraditi i dostaviti u skladu s naznačenim uvjetima.
Naručitelj radova su suvlasnici predmetne zgrade koje zastupa predstavnik suvlasnika

Predmet nadmetanja je sanacija fasade stambene zgrade , troškovnik radova se nalazi u prilogu.

Ponude je potrebno dostaviti na adresu : UPRAVITELJ GRADNJA d.o.o. , Oreškovičeva 25 , 10 000 Zagreb

— NE OTVARAJ —- ponuda VP 5

 

Rok dostave ponude je 18.12.2022. do 13 sati.

 

Troškovnik

Informacije i novosti

Kontaktirajte nas i zatražite naše usluge