Ponuda za upravljanje stambenom poslovnom zgradom

– Mjesečna naknada Upravitelju iznosi 10% od zakonski minimalne pričuve, ovisi o razini usluge odabrane od samih suvlasnika.

Sistem upravljanja i održavanja poslovnih i stambenih zgrada

Tijekom 20 godina uspostavili smo sustav upravljanja gdje suvlasnici uz minimalnu naknadu dobivaju najveću uslugu što pokazuje i stalni rast stambenih zgrada koje nam dolaze na upravljanje

– vlastita služba hitnih intervencija od 0 do 24 (djelatnici na hitnim intervencijama su u stalnom radnom odnosu u Upravitelj gradnji tako da, kao upravitelj, preuzimamo kompletnu odgovornost za njihovo funkcioniranje, informiranje suvlasnika).

 • radno vrijeme ureda: od 8.00 do 16.00 ponedjeljak-petak
 • ne naplaćujemo posredničke provizije od vanjskih izvođača

Naknada upravitelja – generira se sukladno dogovoru i potrebama stambene zgrade i ovisi o razini same usluge

Obveze upravitelja koje se dodatno ne naplaćuju:

pismeno polugodišnje i godišnje izvještavanje o poslovanju stamb. zgrade svakome suvlasniku koje je vrlo precizno sa naznačenim svim troškovima stamb. zgrade

 • mogućnost svakodnevnog izvještavanja o stanju i dugovanjima na žiro računu
 • kvartalna izrada i distribucija uplatnica za pričuvu zgrade
 • knjigovodstvo zgrade i pravni savjeti
 • izrada i slanje opomena
 • WEB aplikacija za pregled stanja stambene zgrade i autorizaciju plaćanja
 • stručna izrada godišnjeg programa održavanja i izvršavanje prema prioritetima
 • mogućnost plaćanja elek. energije, čišćenja i naknade predstavnika bez dodatne naknade
 • provođenje natječaja za sve veće radove gdje konačnu odluku o izvođaču donosi vijeće suvlasnika
 • sastanak sa suvlasnicima na stamb. zgradi na zahtjev predstavnika suvlasnika ili 1/3 suvlasnika
 • dopisi trećim stranama u zaštiti interesa stamb. zgrade (ministarstva, komunalne službe, grad itd.)
Sigurnost sredstava:
 • IBAN račun zgrade kod poslovne Banke, neovisan o računu upravitelja ili druge zgrade
 • isplate sa žiro računa vrše se isključivo uz supotpis ovlaštene osobe iz zgrade na radnom nalogu, a zatim i na virmanu poslovne Banke

Kontaktirajte nas i zatražite naše usluge