POZIV Za sudjelovanje u nadmetanju za izvođenje radova

Svrha ovog nadmetanja je odabir najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje predmetnih radova.
Postupak natječaja provest će povjerenstvo suvlasnika.
Ponuditelji su dužni ponudu izraditi i dostaviti u skladu s naznačenim uvjetima.
Naručitelj radova su suvlasnici predmetne zgrade koje zastupa predstavnik suvlasnika Jadranka Skočak.
Financiranje predmeta nabave obavlja se preko upravitelja Upravitelj gradnja d.o.o., Oreškovićeva 25, Zagreb, MBO : 01265288, OIB: 13582015490, telefonski broj: 01 6642 220, broj telefaksa: 01 6642 221,
e-pošta: upravitelj@upravitelj.hr.
Predmet nadmetanja je ustupanje radova rekonstrukcija tri dizala u stambenom stubištu Božidara Magovca 55 u Zagrebu
Jamstveni rok za predmetne radove iznosi: 2 godina
Rok izvođenja je: 120 dana u periodu od 01.07.2021. do 28.10.2021.
Opcija važenja ponude treba biti do: 30.07.2021.

Poziv za natjecaj_ upute_obrasci_v2

konačni-Troskovnik_dizala_B_M_55_v2

Troskovnik_natjecaja_za_dizala_B_M_55

Informacije i novosti

Kontaktirajte nas i zatražite naše usluge