Zakon o za┼ítiti od po┼żara

ZASTUPNI─îKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju ─Źlanka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o progla┼íenju Zakona o za┼ítiti od po┼żara

Progla┼íavam Zakon o za┼ítiti od po┼żara, koji je Zastupni─Źki dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 2. lipnja 1993. godine.

Broj : PA4-37/ 1-93.

Zagreb, 10. lipnja 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tu─Ĺman, v. r.


ZAKON

o za┼ítiti od po┼żara

I. OP─ćE ODREDBE

─îlanak 1.

(1) U svrhu za┼ítite ┼żivota ljudi i imovine od po┼żara (u daljnjem tekstu: za┼ítita od po┼żara), poduzimaju se mjere i radnje za otklanjanje uzroka po┼żara, za spre─Źavanje nastajanja i ┼íirenja po┼żara, za otkrivanje i ga┼íenje po┼żara, za utvr─Ĺivanje uzroka po┼żara kao i za pru┼żanje pomo─çi kod otklanjanja posljedica prouzrokovanih po┼żarom.

(2) Odredbe ovoga Zakona odgovarajuće se primjenjuju i na tehnološke eksplozije koje nastaju kao posljedica uporabe zapaljivih tekućina i plinova te ostalih gorivih tvari koje sa zrakom mogu stvoriti eksplozivnu srnjesu.

(3) Za┼ítitu od po┼żara organiziraju i osiguravaju njeno provo─Ĺenje vlasnici, odnosno korisnici gra─Ĺevina, gra─Ĺevinskih dijelova i prostora na na─Źin odre─Ĺem ovim Zakonom i propisima donesenim na tenkelju njega.

(4) Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se na vojne gra─Ĺevinse, gra─Ĺevinske dijelove i prostore te gra─Ĺevinske, gra─Ĺevinske dijelove i prostore od posebnog interesa za obranu dr┼żave, osim ako posebnim propisom nije druga─Źije odre─Ĺeno.

─îlanak 2.

(1) Vlasnici, odnosno korisnici gra─Ĺevina, gra─Ĺevinskih dijelova i prostora, te druge fizi─Źke osobe, du┼żne su provoditi mjere za┼ítite od po┼żara koje su propisane zakonom, propisima donsenim na temelju zakona, priznatim pravilinka tehni─Źke prakse, planovima za┼ítite od po┼żara i drugim odlukama tijela dr┼żavne uprave, lokalne samouprave i uprave te op─çim aktima pravnih osoba.

(2) Pravne osobe te stru─Źne slu┼żbe tijela dr┼żavne vlasti, tijela dr┼żavne uprave, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave i upravna tijela jedinica lokalne samouprave i uprave (u daljnjem tekstu; stru─Źne slu┼żbe) du┼żni su na na─Źin i pod uvjetima utvr─Ĺenim zakonom i propisima donijeti na temeljeu zakona, svojim alatom, prijevoznim, tehni─Źkim i ostalim sredstvima, a fizi─Źke osobe i svojim radom sudjelova u ga┼íenju po┼żara i spa┼íavanju ljudi i imovine ugro┼żenih po┼żarom.

II. ORGANIZACIJA ZA┼áTITE OD PO┼ŻARA

─îlanak 3.

(1) Poglavarstvo Grada Zagreba, ┼żupanijsko, gradsko i op─çinsko poglavarstvo organizira za┼ítitu od po┼żara na svom podru─Źju, vodi brigu o uspje┼ínom provo─Ĺenju i poduzim mjere za unapre─Ĺenje za┼ítite od po┼żara.

(2) Predstavni─Źko tijelo Grada Zagreba, kotara, grada i op─çine donosi plan za┼ítite od po┼żara na temelju procjene ugro┼żenosti od po┼żara, po prethodno pribavljenom mi┼íljenju Ministarstva unutarnjih poslova.

(3) Predstavni─Źko tijelo ┼żupanije koordinira aktivnosti oko izrade procjene ugro┼żenosti i planova za┼ítite od po┼żara iz stavka 2. ovoga ─Źlanka te donosi plan za┼ítite od Po┼żara ┼żupanije koji se temelji na izra─Ĺenim planovima za┼ítite od po┼żara iz stavka 2. ovoga ─Źlanka, a po prethodno pribavljenom mi┼íljenju Ministarstva unutarnjih poslova.

(4) Predstavni─Źko tijelo iz stavka 2. i 3. ovoga ─Źlanka mo┼że donositi op─çe akte kojima, sukladno ovom Zakonu, odre─Ĺuje posebne mjere za┼ítite od po┼żara na svom podru─Źju.

(5) Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova, donosi godišnji

program aktivnosti u provedbi posebnih mjera za┼ítite od po┼żara od interesa za Republiku

Hrvatsku.

(6) Ministar unutarnjih poslova donijet ─çe propise o na─Źinu izrade i primjeni metoda kod izrade procjene ugro┼żenosti iz stavka 2. ovoga ─Źlanka te ─Źlanka 7. stavka 1. i 2. ovoga Zakona.

─îlanak 4.

Predstavni─Źko tijelo Grada Zagreba, grada i op─çine ure─Ĺuje organizaciju i rad dimnja─Źarske slu┼żbe, rokove ─Źi┼í─çenja dimnjaka te obavljanje nadzora nad radom dimnja─Źarske slu┼żbe.

─îlanak 5.

(1) Ministar unutarnjih poslova donijet ─çe propise kojima se odre─Ĺuje sadr┼żaj plana za┼ítite od

po┼żara iz ─Źlanka 3. stavka 2. i 3. te ─Źlanka 7. stavka 1. i 2. ovoga Zakona.

(2) Predstavni─Źko tijelo Grada Zagreba, ┼żupanije, kotara, grada i op─çine, u cilju pra─çenja izvr┼íenja plana za┼ítite od po┼żara, najmanje jednom tijekom godine preispituje njegov sadr┼żaj, ocjenjuje uskla─Ĺenost ovog plana s novonastalim uvjetima (urbanisti─Źkim, graditeljskim, promjenom namjene gra─Ĺevine i sli─Źno) i prati dinamiku realizacije financijskih sredstava planiranih za za┼ítitu od po┼żara.

─îlanak 6.

(1) Radi utvr─Ĺivanja odgovaraju─çe organizacije i provo─Ĺenja mjera za┼ítite od po┼żara, gra─Ĺevine, gra─Ĺevinski dijelovi i prostori razvrstavaju se u ─Źetiri kategorije ugro┼żenosti od po┼żara, u ovisnosti o tehnolo┼íkom procesu koji se u njima odvija, vrsti materijala koji se u njima proizvodi, prera─Ĺuje ili uskladi┼í─çuje, vrsti biljnog pokrova, te vrsti materijala uporabljenog za izgradnju, i njena zna─Źaja.

(2) Ministar unutarnjih poslova donijet ─çe propise o uvjetima, osnovama i kriterijima za razvrstavanje gra─Ĺevina, gra─Ĺevinskih dijelova i prostora u odgovaraju─çe kategorije ugro┼żenosti od po┼żara.

(3) Ministar unutarnjih poslova rje┼íenjem ─çe razvrstati gra─Ĺevine, gra─Ĺevinske dijelove i prostore u odgovaraju─çe kategorije ugro┼żenosti sukladno uvjetima, osnovama i kriterijima iz propisa iz stavka 2. ovoga ─Źlanka i odrediti rokove za izvr┼íenje obveza koje iz toga proizlaze.

─îlanak 7.

(1) Vlasnici, odnosno korisnici gra─Ĺevina i prostora razvrstanih u prvu kategoriju ugro┼żenosti du┼żni su donijeti plan za┼ítite od po┼żara na osnovi izra─Ĺene procjene ugro┼żenosti od po┼żara, organizirati slu┼żbu za┼ítite od po┼żara s vatrogasnom postrojbom i odgovaraju─çim brojem djelatnika za obavljanje unutarnje kontrole nad provedbom mjera za┼ítite od po┼żara.

(3) Vlasnici, odnosno korisnici gra─Ĺevina i prostora razvrstanih u drugu kategoriju ugro┼żenosti od po┼żara du┼żni su donijeti plan za┼ítite od po┼żara na osnovi izra─Ĺene procjene ugro┼żenosti od po┼żara, imati odgovaraju─çi broj djelatnika radi obavljanja stalnoga vatrogasnog de┼żurstva, ga┼íenja po┼żara i provedbe preventivnih mjera za┼ítite od po┼żara.

(3) Vlasnici, odnosno korisnici gra─Ĺevina, gra─Ĺevinskih dijelova i prostora razvrstanih u tre─çu kategoriju ugro┼żenosti od po┼żara du┼żni su imati najmanje jednog djelatnika koji neposredno organizira i brine o provo─Ĺenju preventivne mjere za┼ítite od po┼żara.

(4) Vlasnici, odnosno korisnici gra─Ĺevina, gra─Ĺevinskih dijelova i prostora razvrstanih u ─Źetvrtu kategoriju ugro┼żenosti od po┼żara du┼żni su imati djelatnika zadu┼żenog za poslove za┼ítite od po┼żara.

(5) Na radna mjesta djelatnika odgovornih za poslove za┼ítite od po┼żara u pravnim osobama i stru─Źnim slu┼żbama mogu se zaposliti osobe koje imaju najmanje zavr┼íenu ┼íkolu za stru─Źnog djelatnika vatrogasca ili srednju stru─Źnu spremu tehni─Źkog smjera i polo┼żen stru─Źni ispit za

obavljanje poslova za┼ítite od po┼żara.

(6) Ministar unutarnjih poslova propisuje program i na─Źin polaganja stru─Źnog ispita za djelatnike iz stavka 5. ovoga ─Źlanka.

(7) Propisima iz ─Źlanka 6. stavka 2. ovoga Zakona odredit ─çe se minimalni broj vatrogasaca u vatrogasnoj postrojbi te djelatnika zadu┼żenih za poslove za┼ítite od po┼żara koje moraju imati pravne osobe vlasnici odnosno korisnici gra─Ĺevina ili prostora razvrstanih u prvu i drugu kategoriju ugro┼żenosti.

─îlanak 8.

Plan za┼ítite od po┼żara kojeg su du┼żni donijeti vlasnici, odnosno korisnici gra─Ĺevina i prostora

razvrstanih u prvu i drugu kategoriju ugro┼żenosti, mora biti usugla┼íen sa planom za┼ítite od po┼żara

Grada Zagreba, odnosno planom za┼ítite od po┼żara kotara, grada, odnosno op─çine.

─îlanak 9.

(1) Pravne osobe koje su vlasnici, odnosno korisnici gra─Ĺevina, gra─Ĺevinskih dijelova i prostore te stru─Źne slu┼żbe, polaze─çi od vlastitih uvjeta i potreba, a sukladno propisima o za┼ítiti od po┼żara, op─çim aktom utvr─Ĺuju mjere i poslove u svezi s provedbom i unapre─Ĺenjem za┼ítite od po┼żara.

(2) Ministar unutarnjih poslova propisat ─çe sadr┼żaj op─çeg akta iz stavka 1. ovoga ─Źlanka u dijelu koji se odnosi na za┼ítitu od po┼żara.

─îlanak 10.

(1) Vlasnici, odnosno korisnici gra─Ĺevina, gra─Ĺevinskih dijelova i prostora du┼żni su osigurati provedbu mjera utvr─Ĺenih planom za┼ítite od po┼żara iz ─Źlanka 7. stavka 1. i 2. i op─çim aktom iz ─Źlanka 9. ovoga Zakona.

(2) Djelatnici koji imaju posebne ovlasti i odgovornosti u pravnim osobama i stru─Źnim slu┼żbama svaki u svom djelokrugu, odgovorni su za provedbu mjera za┼ítite od po┼żara, a naro─Źito za odr┼żavanje u ispravnom stanju i svrsishodnu uporabu opreme i sredstava za ga┼íenje po┼żara, kao i za upoznavanje djelatnika s opasnostima od po┼żara na njihovim radnim mjestima.

─îlanak 11.

Radi otklanjanja uzroka zbog kojih mo┼że nastati po┼żar ili koji olak┼íavaju njegovo ┼íirenje, dru┼ítva za osiguranje du┼żna su pratiti i analizirati uzroke po┼żara i, ovisno o predmetu osiguranja, pri utvr─Ĺivanju uvjeta osiguranja, odnosno zaklju─Źenja ugovora s osiguranicima, predvidjeti mjere kojima je svrha uklanjanje tih uzroka, a tijekom trajanja osiguranja kontrolirati njihovu provedbu.

III. MJERE ZA┼áTITE OD PO┼ŻARA

─îlanak 12.

Ministarstvo unutarnjih poslova sudjeluje u izradi planova prostornog ure─Ĺenja glede za┼ítite od po┼żara kada to odredi ministar graditeljstva i za┼ítite okoli┼ía u suglasnosti s ministrom unutarnjih poslova.

─îlanak 13.

(1) Posebne uvjete gra─Ĺenja u postupku utvr─Ĺivanja uvjeta ure─Ĺenja prostora, glede za┼ítite o po┼żara, utvr─Ĺuje nadle┼żna policijska uprava Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: policijska uprava).

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga ─Źlanka, kad se radi o gra─Ĺevinama za koje, prema posebnom zakonu, gra─Ĺevnu dozvolu izdaje Ministarstvo graditeljstva i za┼ítite okoli┼ía, posebne uvjete gra─Ĺenja utvr─Ĺuje Ministarstvo unutarnjih poslova u sjedi┼ítu.

(3) Ministar unutarnjih poslova ─çe donijeti propise kojima ─çe utvrditi gra─Ĺevine na koje se ne primjenjuje stavak 1. ovoga ─Źlanka.

─îlanak 14.

(1) Pravne osobe registrirane za projektiranje du┼żne su, za gra─Ĺevine za koje je to tra┼żeno posebnim uvjetima gra─Ĺenja, mjere za┼ítite od po┼żara, predvi─Ĺene u glavnom projektu, prikazati tako da se na temelju grafi─Źkih prikaza, prora─Źuna i tekstualnih obja┼ínjenja mo┼że ocijeniti predvi─Ĺeni, odnosno odabrani sustav za┼ítite od po┼żara te njegova u─Źinkovitost.

(2) Sastavni dio glavnog projekta iz stavka 1. ovoga ─Źlanka, za izdavanje gra─Ĺevne dozvole, ─Źini prikaz predvi─Ĺenih mjera za┼ítite od po┼żara. U tekstualnom obja┼ínjenju moraju se navesti propisi, odnosno priznata pravila tehni─Źke prakse na kojima se temelji predvi─Ĺeni sustav za┼ítite od po┼żara.

(3) Pravna osoba registrirana za projektiranje, koja je izradila glavni projekt, obavit ─çe provjeru istog na na─Źin utvr─Ĺen svojim op─çim aktom i nakon obavljene provjere izdati ispravu kojom se potvr─Ĺuje da su mjere za┼ítite od po┼żara, primijenjene u glavnom projektu, izra─Ĺene sukladno s ovim Zakonom, uvjetima ure─Ĺenja prostora, tehni─Źkim normativima i normama.

(4) Isprava iz stavka 3 ovoga ─Źlanka sastavni je dio glavnog projekta.

─îlanak 15.

(1) Tijelo graditeljstva mo┼że izdati gra─Ĺevnu dozvolu za gradnju gra─Ĺevine ili njenu rekonstrukciju tek po┼íto prethodno pribavi suglasnost nadle┼żne policijske uprave da su u glavnom projektu predvi─Ĺene propisane, ili posebnim uvjetima gra─Ĺenja tra┼żene, mjere za┼ítite od po┼żara u slu─Źajevima kada je izdavanje takve suglasnosti odre─Ĺeno posebnim uvjetima gra─Ĺenja.

(2) U slu─Źajevima kad je posebnim propisima odre─Ĺeno izdavanje na─Źelne dozvole, odgovaraju─çe se primjenjuju odredbe stavka 1 ovoga ─Źlanka.

(3) Kad gra─Ĺevnu dozvolu izdaje Ministarstvo graditeljstva i za┼ítite okoli┼ía, suglasnost iz stavka 1. i 2. ovoga ─Źlanka daje Ministarstvo unutarnjih poslova u sjedi┼ítu.

─îlanak 16.

(1) Uporabna dozvola za izgra─Ĺene ili rekonstruirane gra─Ĺevine mo┼że se izdati kad se utvrdi da su provedene mjere za┼ítite od po┼żara predvi─Ĺene glavnim projektom.

(2) Inspektor za za┼ítitu od po┼żara policijske uprave (u daljnjem tekstu; inspektor policijske uprave) sudjeluje u radu komisije za tehni─Źki pregled gra─Ĺevine, koja se osniva prema odredbama posebnog zakona.

(3) Komisija iz stavka 2. ovoga ─Źlanka, pored poslova utvr─Ĺenih posebnim zakonom, utvr─Ĺuje da li su prove─Ĺene mjere za┼ítite od po┼żara utvr─Ĺene glavnim projektom.

(4) Kada uporabnu dozvolu za izgra─Ĺenu ili rekonstruiranu gra─Ĺevinu izdaje Ministarstvo graditeljstva i za┼ítite okoli┼ía, poslove iz stavka 2. ovoga ─Źlanka obavlja inspektor za za┼ítitu od po┼żara Ministarstvu unutarnjih poslova u sjedi┼ítu (u daljnjem tekstu inspektor Ministarstva u sjedi┼ítu).

(5) Ako se prilikom tehni─Źkog pregleda gra─Ĺevine utvrdi da kod njene gradnje ili rekonstrukcije nisu provedene mjere za┼ítite od po┼żara predvi─Ĺene u glavnom projektu, postupit ─çe se prema propisima u podru─Źju gra─Ĺenja.

─îlanak 17.

(1) Za finalnu obradu vodoravnih i okomitih povr┼íina izlaza i izlaznih puteva u objektima smiju se ugra─Ĺivati samo materijali odre─Ĺenih po┼żarnih karakteristika.

(2) Za ugra─Ĺene materijale iz stavka 1. ovoga ─Źlanka izvo─Ĺa─Ź radova du┼żan je pribaviti ispravu od ovla┼ítene pravne osobe o po┼żarnim karakteristikama i dati je na uvid komisiji iz ─Źlanka 16. stavka 2. ovoga Zakona.

(3) Ministar unutarnjih poslova donijet ─çe propise o uvjetima koje glede za┼ítite od po┼żara moraju zadovoljiti materijali iz stavka 1. ovoga ─Źlanka.

─îlanak 18.

(1) Vlasnici gra─Ĺevina, gra─Ĺevinskih dijelova i prostora du┼żni su odr┼żavati u ispravnom stanju

postrojenja, ure─Ĺaje, elektri─Źne, plinske ventilacijske i druge instalacije, dimnjake i lo┼żi┼íta kao i druge ure─Ĺaje koji mogu prouzro─Źiti nastajanje i ┼íirenje po┼żara, sukladno tehni─Źkim normativima, normama i uputama proirvo─Ĺa─Źa, o ─Źemu moraju posjedovati dokumentaciju.

(2) Ako se ne mo┼że utvrditi vlasnik iz stavk 1. uvoga ─Źlanka, obveze utvr─Ĺene stavkom 1. ovoga ─Źlanka preuzima korisnik.

(3) Vlasnici, odnosno korisnici gra─Ĺevina, gra─Ĺevinskih dijelova i prostora, kad se ne mo┼że utvrditi vlasnik, du┼żni su odr┼żavati u ispravnom stanju ure─Ĺaje, opremu i sredstva za dojavu, ga┼íenje i spre─Źavanje ┼íirenja po┼żara te druge za┼ítitne ure─Ĺaje i instalacije sukladno tehni─Źkim norrnativima, normama i uputama proizvo─Ĺa─Źa, o ─Źemu moraju posjedovati dokumentaciju.

─îlanak 19.

Vlasnici i korisnici gra─Ĺevina, gra─Ĺevinskih dijelova i prostora me─Ĺusobne obveze utvr─Ĺene ─Źlankom 18. mogu urediti ugovorom, sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima.

─îlanak 20.

(1) Za izvedene stabilne instalacije namijenjene za ga┼íenje ili dojavu po┼żara, detekciju zapaljivih plinova i para te druge za┼ítitne ure─Ĺaje i instalacije koje slu┼że za spre─Źavanje nastajanja i ┼íirenja po┼żara i eksplozija, izvo─Ĺa─Ź radova je du┼żan pribaviti ispravu od ovla┼ítene pravne osobe o ispravnom djelovanju tih instalacija i ure─Ĺaja i zapisnik o obavljenom pregledu od ovla┼ítene pravne osobe i dati ih na uvid komisiji iz ─Źlanka 16. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Ispravnost instalacija iz stavka 1. ovoga ─Źlanka mora se provjeravati najmanje jednom godi┼ínje od strane ovla┼ítene pravne osobe, sukladno tehni─Źkim normativima, normama i uputama proizvo─Ĺa─Źa. O obavljenoj provjeri vodi se evidencija u kojoj se unosi kad je provjera obavljena. tko ju je obavio i ┼íto je provjerom utvr─Ĺeno.

(3) Djelatnici ovla┼ítenih organizacija iz stavka 1 i 2. ovoga ─Źlanka koji obavljaju ispitivanja, moraju imati polo┼żen stru─Źni ispit za obavljanje ispitivanja.

(4) Ministar unutarnjih poslova propisuje posebne tehni─Źke i druge uvjete koje moraju ispunjavati ovla┼ítene pravne osobe iz stavka 1. i 2., ovoga ─Źlanka.

(5) Ministar unutarnjih poslova propisuje program i na─Źin polaganja ispita iz stavka 3. ovoga ─Źlanka.

(6) Ministar unutarnjih poslova izdaje ovla┼ítenje za obavljanje poslova iz stavka 1. i 2. ovoga ─Źlanka.

─îlanak 21.

(1) Proizvodnja i promet ure─Ĺaja, opreme i sredstava namijenjenih za ga┼íenje, dojavu i spre─Źavanje ┼íirenja po┼żara te drugih za┼ítitnih ure─Ĺaja i instalacija obavljaju se sukladno posebnim propisima.

(2) U proizvodnji, postupcima i uslugama u kojima sc koriste ure─Ĺaji, oprema, sredstva i instalacije iz stavka 1. ovoga ─Źlanka, za koje nisu donijete hrvatske norme, mogu se primjenjivati strane norme, sukladno Zakonu o normizaciji.

(3) Ure─Ĺaji oprema, sredstva i instalacije iz stavka 1. ovoga ─Źlanka, koji se uvoze iz inozemstva, mogu se stavljati u promet samo ako je uvoznik pribavio ispravu ovla┼ítene pravne osobe o ispravnosti tih ure─Ĺaja, opreme, sredstava i instalacija, kao i njihove podobnosti za namijenjenu svrhu. Za svaki uvezeni ure─Ĺaj i svaku uvezenu koli─Źinu opreme istovrsnih dijelova nekog ure─Ĺaja ili sredstava za ga┼íenje, dojavu i spre─Źavanje ┼íirenja po┼żara, uvoznik je du┼żan pribaviti navedenu ispravu, osim ako je to druga─Źije regulirano me─Ĺudr┼żavnim sporazumima.

(4) Kad je posebnim propisom odre─Ĺeno da je za stavljanje u promet ure─Ĺaja, opreme, sredstava i

instalacija iz stavka 1. do 3. ovoga ─Źlanka potrebno odobrenje nadle┼żnog tijela, takvo odobrenje

izdaje ministar unutarnjih poslova.

(5) Odredbe stavaka 2. do 4. ovoga ─Źlanka odnose se i na za┼ítitnu i drugu osobnu opremu koju vatrogasci koriste kod ga┼íenja po┼żara i drugih tehni─Źkih intervencija.

(6) Ministar unutarnjih poslova propisuje posebne tehni─Źke i druge uvjete koje moraju ispunjavati pravne osobe iz stavka 3. ovoga ─Źlanka.

(7) Ministar unutarnjih poslova izdaje ovla┼ítenje za obavljanje poslova iz stavka 3. ovoga ─Źlanka.

─îlanak 22.

(1) Vlasnici, odnosno korisnici gra─Ĺevina, gra─Ĺevinskih dijelova i prostora du┼żni su posjedovati ure─Ĺaje, opremu i sredstva za ga┼íenje po┼żara.

(2) Vrsta ure─Ĺaja, opreme i sredstava iz stavka 1. ovoga ─Źlanka, kao i mjesta na kojim se postavljaju, odre─Ĺuju se posebnim propisima.

(3) Ministar unutarnjih poslova donijet ─çe propise o izboru i odre─Ĺivanju koli─Źine aparata za ga┼íenje po┼żara, uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe i radnje koje obavljaju kontrolu ispravnosti, servisiranje i odr┼żavanje aparata te rokove za provedbu kontrole ispravnosti i servisiranja.

(4) Ure─Ĺaji, oprema i sredstva za ga┼íenje po┼żara moraju se namjenski koristiti, biti u ispravnom stanju i posebno ozna─Źeni te uvijek dostupni za uporabu.

(5) Kontrolu ispravnosti i servisiranje aparata iz stavka 3. ovoga ─Źlanka mogu obavljati pravne osobe, radnje te stru─Źne slu┼żbe, koje su tehni─Źki i kadrovski osposobljene, na temelju ovla┼ítenja ministra unutarnjih poslova.

(6) Djelatnici koji obavljaju nadzor ispravnosti i servisiranje aparata iz stavka 3. ovoga ─Źlanka, moraju imati za obavljanje tih poslova polo┼żen stru─Źni ispit.

(7) Program i na─Źin polaganja ispita iz stavka 6. ovoga ─Źlanka propisuje ministar unutarnjih poslova.

(8) Popis ovla┼ítenih pravnih osoba, koje obavljaju poslove iz ─Źlanka 20. stavka 1. i 2. i ─Źlanka 21. stavka 3. ovoga Zakona te subjekti iz stavka 5. ovoga ─Źlanka, objavljuje se u “Narodnim novinama”.

─îlanak 23.

(1) U svrhu spre─Źavanja i otklanjanja opasnosti od po┼żara obavezno se osigurava vatrogasno de┼żurstvo, odnosno motrila─Źko – dojavna slu┼żba i odgovaraju─ça oprema i sredstva za ga┼íenje po┼żara:

1. u gra─Ĺevinama za vrijeme odr┼żavanja priredbi, sajmova, izlo┼żbi ili sli─Źnih prigoda;

2. na odre─Ĺenim vanjskim prostorima u vrijeme kada je opasnost za nastajanje po┼żara na takvim prostorima vjerojatno ili o─Źita (obavljanje ┼żetve i vr┼íidbe ve─çeg obima, velika gradili┼íta, nacionalni parkovi, ┼íume i sli─Źno).

(2) Vatrogasno de┼żurstvo, odnosno motrila─Źko – dojavnu slu┼żbu u slu─Źajevima iz stavka 1. to─Źka 1. ovoga ─Źlanka, du┼żan je osigurati organizator, a iz stavka 1. to─Źka 2. Ovoga ─Źlanka vlasnik, odnosno korisnik ako se ne mo┼że utvrditi vlasnik navedenih gra─Ĺevina, odnosno povr┼íina.

─îlanak 24.

Na podru─Źju Grada Zagreba, grada ili op─çine gdje nije organizirano vatrogasno de┼żurstvo, odnosno motrila─Źko – dojavna slu┼żba iz ─Źlanka 23. ovoga Zakona, a postoji vjerojatnost od izbijanja po┼żara ve─çeg obima, poglavarstvo Grada Zagreba, grada i op─çine, na osnovi procjene ugro┼żenosti od po┼żara, du┼żno je organizirati takvo de┼żurstvo, odnosno slu┼żbu.

─îlanak 25.

(1) Tehnolo┼íki procesi u kojima se koriste ili proizvode zapaljive teku─çine i plinovi ili eksplozivne tvari mogu se obavljati samo u gra─Ĺevinama ili njenim dijelovima koji su odvojeni od drugih proizvodnih i skladi┼ínih dijelova gra─Ĺevine vatrootpornim pregradama koje onemogu─çavaju ┼íirenje po┼żara.

(2) Tehnolo┼íki procesi iz stavka 1. ovoga ─Źlanka kao i radovi s otvorenim plamenom u blizini zapaljivih teku─çina, plinova, eksplozivnih i drugih tvari koje mogu izazvati po┼żar moraju biti organizireni na na─Źin da opasnost od po┼żara bude otklonjena, odnosno svedena na najmanju mjeru, ovisno o prirodi i uvjetima rada.

(3) Gra─Ĺevine iz stavka 1. ovoga ─Źlanka mogu se graditi samo na mjestima gdje njihova izgradnja ne ugro┼żava sigurnost od po┼żara postoje─çih gra─Ĺevina ili okolnog prostora.

IV. VATROGASNE POSTROJBE I UDRUGE

─îlanak 26.

(1) Radi sudjelovanja u ga┼íenju po┼żara, spa┼íevanju osoba i imovine ugro┼żenih po┼żarom i eksplozijom, pru┼żanja tehni─Źke pomo─çi u nezgodama i opasnim situacijama, provedbi preventivnih mjera za┼ítite od po┼żara i obavljanja drugih djelatnosti utvr─Ĺenih planovima za┼ítite od po┼żara osnivaju se vatrogasne postrojbe i udruge dobrovoljnih vatrogasaca.

(2) Poslove iz stavka 1. ovoga ─Źlanka, vatrogasne postrojbe i udruge obavljaju bez obzira o ─Źijoj se imovini radi, a o obavljenim poslovima dostavljaju izvje┼í─çe nadle┼żnoj policijskoj upravi.

─îlanak 27.

Osnivanje, organizacija i ostala pitanja od va┼żnosti za djelovanje vatrogasnih postrojbi, udruga dobrovoljnih vatrogasaca i njihovih udru┼żenja uredit ─çe se posebnim zakonom, propisima donesenim na temelju zakona i op─çim aktima udruga gra─Ĺana.

V. GA┼áENJE PO┼ŻARA

─îlanak 28.

(1) Svaka osoba koja primijeti neposrednu opasnost od nastanka po┼żara ili primijeti po┼żar, du┼żna je ukloniti opasnost, odnosno ugasiti po┼żar ako to mo┼że u─Źiniti bez opasnosti za sebe ili drugu osobu. Ako ta osoba to ne mo┼że u─Źiniti sama, du┼żna je obavijestiti najbli┼żu vatrogasnu postrojbu, policijsku upravu, stanicu ili ispostavu, centar za obavje┼í─çivanje i uzbunjivanje ili drugo tijelo jedinice lokalne samouprave i uprave.

(2) Vlasnici, odnosno korisnici gra─Ĺevina, gra─Ĺevinskih dijelova i prostora te ostale fizi─Źke osobe

du┼żni su odmah obavijestiti nadle┼żnu policijsku upravu, stanicu ili ispostavu o svakom po┼żaru koji

kod njih nastane.

─îlanak 29.

Sustav organiziranja i rukovo─Ĺenja akcijama ga┼íenja po┼żara i tehni─Źkih intervencija uredit ─çe se posebnim zakonom.

VI. NADZOR NAD PROVEDBOM MJERA ZA┼áTITE OD PO┼ŻARA

─îlanak 30.

(1) Nadzor nad provedbom mjera za┼ítite od po┼żara utvr─Ĺenih ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju zakona obavljaju inspektori policijskih uprava i inspektori Ministarstva u sjedi┼ítu.

(2) Nadzor nad provedbom mjera za┼ítite od po┼żara u ┼íumama obavljaju i ┼íumarski inspektori koji u obavljanju ovih poslova imaju ovlasti inspektora za┼ítite od po┼żara policijske uprave.

(3) Nadzor nad provedbom mjera za┼ítite od po┼żara na poljoprivrednom zemlji┼ítu obavljaju i poljoprivredni inspektori koji u obavljanju ovih poslova imaju ovlasti inspektora za┼ítite od po┼żara policijske uprave.

─îlanak 31.

(1) Odlukom predstavni─Źkog tijela Grada Zagreba, grada, odnosno op─çine, uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, mo┼że se propisati da odre─Ĺene poslove kontrole provedbe propisanih mjera za┼ítite od po┼żara utvr─Ĺenih ovim Zakonom i propisima donijetim na temelju zakona obavljaju vatrogasne postrojbe i vatrogasne udruge.

(2) Odlukom iz stavka 1. ovoga ─Źlanka odredit ─çe se:

1. vrsta gra─Ĺevina, gra─Ĺevinskih dijelova i otvorenog prostora koji ─çe biti obuhva─çeni kontrolom,

2. na─Źin i postupak obavljanja poslova kontrole,

3. na─Źin izvje┼í─çivanja nadle┼żne policijske uprave o nedostacima utvr─Ĺenih kontrolom,

4. uvjeti koje moraju ispunjavati osobe za obavljanje poslova kontrole u pogledu stru─Źne spreme.

(3) Ministar unutarnjih poslova propisuje obrazac iskaznice kojom se utvr─Ĺuje identitet osobe ovla┼ítene za obavljanje poslova kontrole, ovla┼ítenja te na─Źin njenog izdavanja.

─îlanak 32.

(1) Poslove inspektora Ministarstva u sjedi┼ítu mo┼że obavljati osoba koja ima visoku stru─Źnu spremu tehni─Źkog smjera i polo┼żen stru─Źni ispit.

(2) Poslove inspektora policijske uprave mo┼że obavljati osoba koja ima visoku ili iznimno vi┼íu stru─Źnu spremu tehni─Źkog ili drugoga odgovaraju─çeg smjera i polo┼żen stru─Źni ispit.

(3) Ministar unutarnjih poslova propisuje program i na─Źin polaganja stru─Źnog ispita za inspektore iz stavka 1. i 2 ovoga ─Źlanka.

─îlanak 33.

(1) U obavljanju nadzora inspektor policijske uprave i inspektor Ministarstva u sjedi┼ítu ima pravo pregledati sve zatvorene prostorije i otvorene prostore, postrojenja i ure─Ĺaje te poduzeti druge radnje potrebne za utvr─Ĺivanje primjene propisanih i nare─Ĺenih mjere za┼ítite od po┼żara.

(2) U obavljanju nadzora inspektor policijske uprave i inspektor Ministarstva u sjedi┼ítu mo┼że u─çi u dom na tra┼żenje stanara ili u slu─Źaju otklanjanja ozbiljne neposredne opasnosti po ┼żivot i zdravlje ljudi ili imovine ve─çeg opsega.

(3) Vlasnici, odnosno korisnici gra─Ĺevina, gra─Ĺevinskih dijelova i prostora, du┼żni su omogu─çiti

obavljanje inspekcijskih poslova i inspektoru za za┼ítitu od po┼żara dati na uvid propisanu dokumentaciju i pru┼żiti potrebne podatke i obavijesti.

─îlanak 34.

(1) Ako u obavljanju nadzora inspektor policijske uprave i inspektor Ministarstva u sjedi┼ítu utvrdi da se pri gradnji gra─Ĺevine ne provode mjere za┼ítite od po┼żara predvi─Ĺene u glavnom projektu, o tome ─çe obavijestiti nadle┼żno tijelo graditeljstva.

─îlanak 35.

(1) Ako u obavljanju nadzora inspektor policijske uprave i inspektor Ministarstva u sjedištu utvrdi

da se u prometu nalazi oprema ili sredstva za ga┼íenje i dojavu po┼żara te drugi za┼ítitni ure─Ĺaji i instalacije koje ne ispunjavaju uvjete iz ─Źlanka 21. ovoga Zakona rje┼íenjem ─çe narediti da se ta oprema ili sredstva povuku iz prometa.

(2) ┼Żalba na rje┼íenje iz stavka 1. ovoga ─Źlanka ne odga─Ĺa njegovo izvr┼íenje.

─îlanak 36.

(1) O obavljenom pregledu inspektor za za┼ítit.u od po┼żara je du┼żan sastaviti zapisnik.

(2) Primjerak zapisnika uru─Źuje se vlasniku, odnosno korisniku gra─Ĺevine, gra─Ĺevinskog dijela i prostora kod kojeg je pregled obavljen.

─îlanak 37.

(1) U obavljanju svojih poslova inspektor za za┼ítitu od po┼żara je du┼żan sura─Ĺivati s drugim inspekcijama te pravnim osobama i stru─Źnim slu┼żbama.

─îlanak 38.

(1) U obavljanju nadzora inspektor za za┼ítitu od po┼żara je du┼żan ─Źuvati kao tajnu podatke koji su na temelju zakona ili op─çim aktom odre─Ĺeni dr┼żavnom, slu┼żbenom ili po slovnom tajnom.

─îlanak 39.

(1) U svrhu spre─Źavanja nastajanja i ┼íirenja po┼żara, omogu─çavanja spa┼íavanja ljudi i imovine ugro┼żenih po┼żarom i omogu─çavanja ga┼íenja po┼żara ministar unutarnjih poslova, odnosno nadle┼żna policijska uprava, rje┼íenjem ─çe narediti vlasniku, odnosno korisniku gra─Ĺevine, gra─Ĺevinskog dijela i prostora da poduzmu odre─Ĺene mjere za┼ítite od po┼żara propisane zakonom propisima donesenim na temelju zakona, priznatim pravilima tehni─Źke prakse, planovima za┼ítite od po┼żara i drugim odlukama tijela Republike Hrvatske, Grada Zagreba, ┼żupanije, kotara, grada ili op─çine te pravnih osoba, a naro─Źito da:

1. dovedu u ispravno stanje postrojenja, instalacije ili ure─Ĺaje;

2. obave rekonstrukciju gra─Ĺevine ili pojedinih prostora u njoj;

3. uklone otpad iz zatvorenih i otvorenih prostora koji je nastao u procesu rada ili je odlo┼żen na, posebnim zakonom, zabranjenim mjestima;

4. uklone predmete iz prostorija, ili prostora, koji predstavljaju opasnost od nastajanja i ┼íirenja po┼żara ili onemogu─çavaju brz i siguran izlazak iz ugro┼żene gra─Ĺevine ili prostora;

5. odr┼żavaju sve ┼íumske ceste i puteve u stanju koje omogu─çava svakodoban pristup vatrogasnim vozilima;

6. izvedu stabilne, polustabilne, mobilne, odnosno druge odgovaraju─çe ure─Ĺaje i instalacije za dojavu i ga┼íenje po┼żara te druge za┼ítitne ure─Ĺaje i instalacije;

7. izvedu potrebne izlaze iz gra─Ĺevine ili gra─Ĺevinskog dijela radi omogu─çavanja brzog izlaska osoba u slu─Źaju po┼żara;

8. onemogu─çe pristup vozilima koja pri radu mogu izbacivati iskre na mjestima gdje bi to predstavljalo opasnost od po┼żara;

9. dovedu u ispravno stanje vatrogasnu opremu i sredstva za ga┼íenje po┼żara ili tu opremu i sredstva postave na odre─Ĺeno mjesto ;

10. uklone odnosno izmijene one elemente na postrojenjima, instalacijama i ure─Ĺajima koji pri uporabi mogu prouzro─Źiti po┼żar;

11. uklone zapaljive tvari koje su ugra─Ĺene u konstruktivne elemente gra─Ĺevine ili kojima su

obra─Ĺene vodoravne ili okomite povr┼íine izlaza i izlaznih putova ako ti elementi predstavljaju

opasnost za nastajanje ili brzo ┼íirenje po┼żara;

12. onemogu─çe ubacivanje izvana predmeta koji bi mogli prouzro─Źiti po┼żar u gra─Ĺevini ili otvorenom prostoru na koji je pristup ograni─Źen;

13. nabave odre─Ĺenu koli─Źinu i vrstu tehni─Źke opreme i sredstava za dojavu i ga┼íenje po┼żara;

14. osiguraju vatrogasna de┼żurstva u gra─Ĺevinama ili vanjskom prostoru.

(2) Ministar unutarnjih poslova rje┼íenjem ─çe zabraniti iz razloga neposredne opasnosti od po┼żara:

1. dr┼żanje sirovina, gotovih proizvoda ili drugih predmeta u zatvorenim i otvorenim skladi┼ínim prostorima;

2 uporabu otvorene vatre u zatvorenim i otvorenim prostorima (pu┼íenje, zavarivanje, svjetiljke s otvorenim plamenom, otvorena lo┼żi┼íta, elektroinstalacije koje nisu u sigurnoj izvedbi i sl.);

3. uporabu gra─Ĺevina, ili gra─Ĺevinskih dijelova postrojenja, instalacija ili drugih ure─Ĺaja ako se njihovim preure─Ĺenjem ne mo┼że otkloniti nedostatak koji mo┼że prouzro─Źiti po┼żar;

4. uporabu ure─Ĺaja, instalacija i sredstava dok se ne poduzmu mjere da se opasnost ukloni;

5. obavljanje odre─Ĺenog posla u gra─Ĺevini ili gra─Ĺevinskom dijelu, prostoriji odnosno prostoru (lakiranje, pretakanje zapaljivih teku─çina i plinova, spaljivanje korova i sl.).

(3) ┼Żalba protiv rje┼íenja iz stavka 2. ovoga ─Źlanka ne odga─Ĺa njegovo izvr┼íenje.

─îlanak 40.

(1) Ministarstvo unutarnjih poslova vodi evidenciju iz podru─Źja za┼ítite od po┼żara za teritorij Republike Hrvatske, a policijska uprava za podru─Źje za koje je nadle┼żna.

(2) Ministar unutarnjih poslova propisuje sadr┼żaj evidencija iz stavka 1. ovoga ─Źlanka te na─Źin njihova vo─Ĺenja.

─îlanak 41.

(1) Ministarstvo u sjedištu:

1. analizira stanje za┼ítite od po┼żara i poduzima mjere u cilju njezina unapre─Ĺenja;

2. brine se o usavr┼íavanju i stru─Źnom osposobljavanju inspektora policijskih uprava;

3 obavlja i druge poslove koji su mu zakonom i drugim propisima, donesenim na temelju zakona, stavljeni u nadle┼żnost.

(2) Inspektori Ministarstva u sjedi┼ítu mogu obaviti svaki inspekcijski posao u podru─Źju za┼ítite od po┼żara na teritoriju Republike Hrvatske.

─îlanak 42.

Ministar unutarnjih poslova mo┼że radi obavljanja nadzora nad provedbom mjera za┼ítite od po┼żara utvr─Ĺenih ovim Zakonom i propisima donijetim na temelju zakona, povjeriti obavljanje odre─Ĺenih stru─Źno-tehni─Źkih poslova (ekspertize, laboratorijska ispitivanja i sl.) odgovaraju─çim znanstvenim organizacijama, odnosno stru─Źnim pravnim osobama i institucijama.

VII. VATROGASNA ŠKOLA

─îlanak 43.

(1) Vatrogasna ┼íkola u podru─Źju za┼ítite od po┼żara:

1. provodi školovanje i osposobljavanje vatrogasnih kadrova;

2. prati, razvija i primjenjuje stru─Źne i znanstvene metode u podru─Źju za┼ítite od po┼żara;

3 obavlja stru─Źno ispitivanje uzroka po┼żara;

4. sudjeluje u izradi prijedloga normi i drugih propisa u podru─Źju za┼ítite od po┼żara;

5. obavlja i druge poslove u svezi sa za┼ítitom od po┼żara.

(2) U dogovoru s nadle┼żnim tijelima, u okviru svoje djelatnosti, Vatrogasna ┼íkola obavlja i osposobljavanje djelatnika za poslove civilne za┼ítite i za druge potrebe iz podru─Źja obrane, a prema programu tih tijela.

(3) Školovanje vatrogasnih djelatnika provodi Vatrogasna škola sukladno propisima koji reguliraju djelatnost srednjeg školstva.

─îlanak 44.

(1) Vatrogasna škola je organizacijska jedinica Ministarstva unutarnjih poslova.

(2) Poslovi i na─Źin rada Vatrogasne ┼íkole ure─Ĺuju se op─çim aktom Ministarstva unutarnjih poslova.

VIII. FINANCIRANJE

─îlanak 45.

(1) Sredstva za aktivnosti u provedbi posebnih mjera za┼ítite od po┼żara iz ─Źlanka 3. stavka 5. ovoga Zakona osiguravaju se u dr┼żavnom prora─Źunu.

(2) Sredstva za provo─Ĺenje mjera za┼ítite od po┼żara, utvr─Ĺenih ┼żupanijskim planom za┼ítite od po┼żara i planom za┼ítite od po┼żara Grada Zagreba, kotara, grada, odnosno op─çine, osiguravaju se u prora─Źunu ┼żupanije, Grada Zagreba, kotara, grada, odnosno op─çine.

(3) Financiranje vatrogasnih postrojbi, udruga i njihovih udru┼żenja propisat ─çe se posebnim zakonom.

─îlanak 46.

Vlasnici, odnosno korisnici gra─Ĺevina, gra─Ĺevinskih dijelova i prostora, sukladno planu za┼ítite od po┼żara i svojim op─çim aktima o za┼ítiti od po┼żara, osiguravaju sredstva za provedbu mjera za┼ítite od po┼żara.

IX. KAZNENE ODREDBE

─îlanak 47.

(1) Nov─Źanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 700 do 7.000 DEM kaznit ─çe se za privredni prijestup pravna osoba:

1. ako izda ispravu o glavnom projektu koji nije izraden sukladno ovom Zakonu, uvjetima ure─Ĺenja prostora, tehni─Źkim normativima i normama (─Źlanak 14.);

2. ako obavlja poslove iz ─Źlanka 20., 21. i 22. bez odobrenja:

3 ako izda ispravu o ispravnosti stabilnih instalacija namijenjenih za ga┼íenje ili dojavu po┼żara te drugih za┼ítitnih ure─Ĺaja i instalacija koje ne udovoljavaju tehni─Źkim normativima i normama (─Źlanak 20. stavak 1. i 2. i ─Źlanak 21. stavak 3.);

4. ako obavlja poslove kontrole ispravnosti i servisiranja ru─Źnih i prijevoznih vatrogasnih aparata bez ovlasti (─Źlanak 22. stavak 5.) ili ih obavlja protivno propisima.

(2) Za privredne prijstupe iz stavka 1. ovoga ─Źlanka kaznit ─çe se i odgovorna osoba u pravnoj osobi nov─Źanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 150 do 700 DEM.

─îlanak 48.

(1) Nov─Źanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 210 do 2.100 DEM kaznit ─çe se za prekr┼íaj pravna osoba:

1. ako ne sudjeluje u ga┼íenju po┼żara i spa┼íavanju ljudi i imovine ugro┼żenih po┼żarom (─Źlanak 2. stavak 2.);

2. ako ne donese op─çi akt kojim utvr─Ĺuje mjere i poslove u svezi s provedbom i unapre─Ĺenjem za┼ítite od po┼żara, ili ne provodi mjere koje se odnose na unapre─Ĺenje sustava za┼ítite od po┼żara te mjera predvi─Ĺene op─çim aktom o za┼ítiti od po┼żara ili drugim op─çim aktima (─Źlanak 9.);

3. ako ne prati i ne analizira uzroke zbog kojih mo┼że nastati po┼żar ili koji olak┼íavaju njegovo ┼íirenje (─Źlanak 11.);

4 izvo─Ĺa─Ź radova, ako za fiskalnu obradu vodoravnih i okomitih povr┼íina izlaza i izlaznih puteva u objektima ugra─Ĺuje gra─Ĺevinske materijale koji ne udovoljavaju odre─Ĺene po┼żarne karakteristike (─Źlanak 17.);

5. ako ne odr┼żava u ispravnom stanju postrojenja, ure─Ĺaje, elektri─Źne, plinske, ventilacijske i druge instalacije, dimnjake i lo┼żi┼íta kao i druge ure─Ĺaje koji mogu prouzro─Źiti nastajanje po┼żara ili ako o odr┼żavanju ne posjeduju dokumentaciju (─Źlanak 18. stavak 1.);

6. ako ne odr┼żava u ispravnom stanju ure─Ĺaje, opremu i sredstva za ga┼íenje po┼żara ili ako o odr┼żavanju ne posjeduje dokumentaciju (─Źlanak 18. stavak 3.);

7. ako ne ispita instalacije iz ─Źlanka 20. stavka 2. najmanje jedanput godi┼ínje od strane ovla┼ítene pravne osobe ili o obavljenoj provjeri ne vodi evidenciju (─Źlanak 20. stavak 2.);

8. ako stavi u promet ure─Ĺaje, opremu i sredstva namijenjena za ga┼íenje, dojavu i spre─Źavanje ┼íirenja po┼żara za koje nije pribavljena isprava ovla┼ítene pravne osobe o njihovoj ispravnosti (─Źlanak 21. stavak 3.);

9. ako bez odobrenja stavlja u promet ure─Ĺaje, opremu i sredstva namijenjena za ga┼íenje ili dojavu po┼żara za koje je potrebno odobrenje (─Źlanak 21. stavak 4.);

10. ako ne posjeduje ure─Ĺaje, opremu i sredstva za ga┼íenje po┼żara sukladno propisima (─Źlanak 22.);

11 ako ne osigura vatrogasno de┼żurstvo odnosno motrila─Źko dojavnu slu┼żbu, odgovaraju─çu opremu i sredstva za ga┼íenje po┼żara (─Źlanak 23.);

12. ako ne obavijesti policijsku upravu, policijsku stanicu ili ispostave o nastalom po┼żaru (─Źlanak 28.);

13. ako onemogu─çava inspektora za za┼ítitu od po┼żara u obavljanju njegovih poslova ili odbije dati na uvid propisanu dokumentaciju ili mu ne pru┼żi potrebne podatke ili obavijesti (─Źlanak 33. stavak 3.);

14. ako ne provede rje┼íenje inspektora policijske uprave ili inspektora Ministarstva u sjedi┼ítu (─Źlanak 35.);

15. ako ne provede rje┼íenje ministra unutarnjih poslova ili policijske uprave (─Źlanak 39.);

(2) Za prekr┼íaj iz stavka 1. ovoga ─Źlanka kaznit ─çe se nov─Źanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 100 do 210 DEM i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

─îlanak 49.

Nov─Źanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 100 do 210 DEM ili kaznom zatvora od 30 dana, kaznit ─çe se za prekr┼íaj pojedinac:

1. ako ne sudjeluje u ga┼íenju po┼żara i spasavanju ljudi i imovine ugro┼żenih po┼żarom (─Źlanak 2.

stavak 2.);

2. ako kao vlasnik, odnosno korisnik gra─Ĺevine, gra─Ĺevinskog dijela ili prostora ne odr┼żava u ispravnom stanju postrojenja, ure─Ĺaje, elektri─Źne, plinske, ventilacijske i druge instalcije, dimnjake i lo┼żi┼íta kao i druge ure─Ĺaje koji mogu prouzro─Źiti nastajanje po┼żara ili ako o odr┼żavanju ne posjeduje dokumentaciju (─Źlanak 18. stavak 1.);

3. ako ne zapo─Źne ga┼íenje ili ne obavijesti o nastalom po┼żaru (─Źlanak 28. stavak 1 i 2 );

4. ako onemogu─çava inspektora za za┼ítitu od po┼żara u obavljanju njegovih poslova ili odbije da mu pru┼żi potreb ne podatke ili obavje┼ítenja (─Źlanak 33. stavak 3.);

5. ako ne provede rje┼íenje inspektora policijske uprave ili inspektora Ministarstva u sjedi┼ítu (─Źlanak 35.);

6. ako ne provede rje┼íenje ministra unutarnjih poslova ili policijske uprave (─Źlanak 39.).

─îlanak 50.

Iznosi nov─Źanih kazni iz ─Źlanaka 47., 48. i 49. ovoga Zakona revalorizirat ─çe se po srednjem te─Źaju Narodne banke Hrvatske na dan naplate kazne.

─îlanak 51.

(1) Za privredni prijestup iz ─Źlanka 47. stavka 1. to─Źka 3. i 4. ovoga zakona po─Źinjenog drugi put, uz nov─Źanu kaznu, izre─çi ─çe se i mjera zabrane obavljanja djelatnosti u roku od 6 mjeseci.

(2) Za privredni prijestup iz ─Źlanka 47. stavka 1. to─Źka 3 i 4. ovoga Zakona po─Źinjenog tre─çi put uz nov─Źanu kaznu, izre─çi ─çe se mjera trajne zabrane obavljanja djelatnosti.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

─îlanak 52.

Ministar unutarnjih poslova, u okviru ovlasti utvr─Ĺenih zakonom, mo┼że provedbenim propisima koje donosi odre─Ĺivati prekr┼íaje i propisivati kazne za te prekr┼íaje.

─îlanak 53.

(1) Propise za ─Źije je dono┼íenje po ovom Zakonu ovla┼íten ministar unutarnjih poslova ─çe donijeti u roku godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ministar unutarnjih poslova, u suglasnosti s nadle┼żnim ministrom, u okviru ovlasti utvr─Ĺenih zakonom, donosi propise o uvjetima sigurnosti i za┼ítite od po┼żara za gra─Ĺevine javne namjene, stambene, poslovne i druge gra─Ĺevine, ┼íume i usjeve te ostale gra─Ĺevine u kojima postoji pove─çana opasnost nastajanja po┼żara.

─îlanak 54.

(1) Predstavni─Źko tijelo Grada Zagreba ┼żupanije, kotara i grada, odnosno op─çine du┼żno je uskladiti plan za┼ítite od po┼żara (─Źlanak 3.) s odredbama ovoga Zakona u roku 6 mjeseci od dana stupanja na snagu provedbenog propisa iz ─Źlanka 5. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Pravne osobe, te stru─Źne slu┼żbe, du┼żne su uskladiti op─çe akte o za┼ítiti od po┼żara (─Źlanak 9.) s odredbama ovoga zakona u roku s mjeseci od dana stupanja na snagu provedbenog propisa iz ─Źlanka 9. stavka 2. ovoga Zakona.

(3) Ovla┼ítene organizacije iz ─Źlanka 20. stavka 1. i 2., ─Źlanka 21. stavka 3. i ─Źlanka 22. stavka 5. ovoga Zakona du┼żne su, u roku 6 mjeseci od dana dono┼íenja podzakonskih propisa koji reguliraju uvjete za obavljanje poslova ispitivanja, uskladiti svoje djelovanje s odredbama tih propisa.

─îlanak 55.

Inspektori za za┼ítitu od po┼żara, zate─Źeni na tim radnim mjestima danom stupanja na snagu ovoga zakona, koji nemaju stru─Źnu spremu propisanu ─Źlankom 32. ovoga Zakona mogu i dalje ostati na tim radnim mjestima pod uvjetom da steknu tu stru─Źnu spremu u roku tri godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

─îlanak 56.

(1) Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju va┼żiti odredbe Zakona o za┼ítiti od po┼żara (“Narodne novine” br.11/91 – pro─Źi┼í─çeni tekst i 14/91.) izuzev odredbi koje se odnose na organizaciju, rad, status i financiranje vatrogasnih jedinica, dru┼ítva i saveza i ga┼íenje po┼żara.

(2) Propisi donijeti radi izvr┼íavanja zakona iz stavka 1. ovoga ─Źlanka ostaju na snazi do dono┼íenja propisa za izvr┼íavanje ovoga Zakona, ako nisu u suprotnosti s njegovim odredbama.

─îlanak 57.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Narodnim novinama”.

Klasa : 214-01 /92-01 /02

Zagreb, 2. lipnja 1993.

ZASTUPNI─îKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupni─Źkog doma Sabora

Stjepan Mesi─ç, v. r.

Sva prava zadr┼żana Upravitelj Gradnja d.o.o | Izjava o za┼ítiti osobnih podataka. Kola─Źi─çi | Izrada i hosting: Orbis.hr