Informacija o energetskoj obnovi

Izmijenjen je OPKK kako bi se osigurala sredstva za svladavanje posljedica bolesti COVID-19 čime je revidirana alokacija i ciljne vrijednosti za Specifični cilj 4c2 „Smanjenje potrošnje energije u višestambenim zgradama“, odnosno sredstva koja su bila predviđena za Poziv preusmjerena su na financiranje aktivnosti u sektoru zdravstva i poduzetništva.

https://mgipu.gov.hr/vijesti/informacija-o-energetskoj-obnovi-visestambenih-zgrada/11106

Informacije i novosti

Kontaktirajte nas i zatražite naše usluge