Dostava uplatnica za stambene pričuvu na e-mail

Poštovani suvlasnici ,

uvođenjem novih tehnologija omogućeno je slanje E-mail uplatnica prema našim korisnicima.

E-mail uplatnica je dokument u pdf formatu koji je isti kao i uplatnica koju Vam dostavljamo.Ista saddžava i 2D bar kod .

Molimo sve koji korisnike naših usluga koji želi aktivirati primanje e-mail uplatnice da se za isto prijave na e-mail euplatnica@upravitelj.hr

Informacije i novosti

Kontaktirajte nas i zatražite naše usluge